1. Registreerumine / Üldine info

FIM juunioride maailmameistrivõistluste/karikavõistluste ülesandmisvorm avaldatakse FIM-i veebilehel:
http://www.fim-live.com/en/library/

Iga föderatsioon saab igas võistlusklassis üles anda maksimaalselt 5 sõitjat; korraldajamaa saab üles anda maksimaalselt 7 sõitjat.

Iga sellel võistlusel osalev sõitja peab:

  • olema klassile vastavas vanuses;
  • olema selle riigi kodanik, mida ta esindab;
  • omama kehtivad 2017 FIM juunioride motokrossi maailmameistrivõistluste/-karikavõistluste litsentsi, mille võib olla väljastanud ükskõik milline föderatsioon;
  • omama stardiluba antud võistlusel osalemiseks, mille on väljastanud föderatsioon, kust ta sai FIM litsentsi. .

 Kui vastav föderatsioon on sõitja registreerumise kinnitanud, peab föderatsioon saatma ülesandmisvormi FIM-i enne registreerumistähtaja lõppemist.

2017 FIM juunioride motokrossi maailmameistrivõistluste/-karikavõistluste registreerumise tähtaeg on 27. juuni 2017.

 

 

2. Vanused piirid

 Erinevate võistlusklasside vanusepiirid on järgmised:
 -FIM 65cc juunioride motokrossi maailmakarikavõistlused: miinimumvanus: 10 aastat, maksimumvanus: 12 aastat.
Sõitjad, kes on sündinud ajavahemikus 1. jaanuar 2005 kuni 27. juuli 2007.

-FIM 85cc juunioride motokrossi maailmameistrivõistlused: miinimumvanus: 12 aastat, maksimumvanus: 14 aastat.
Sõitjad, kes on sündinud ajavahemikus 1. jaanuar 2003 kuni 27. juuli 2005.

-FIM 125cc juunioride motokrossi maailmameistrivõistlused: miinimumvanus: 13 aastat, maksimumvanus: 17 aastat.

Sõitjad, kes on sündinud ajavahemikus 1. jaanuar 2000 kuni 27. juuli 2004.
Vanuse alampir algab sõitja sünnipäevast. Vanuse ülempiir lõpeb kalendriaastaga, millal sõitja jõuab vanusesse 12 (65cc klass), 14 (85cc klass) ja 17 aastat (125cc klass).