Broneeringu tingimused

Käesolevad Tingimused on siduvaks lepinguks Teie kui Tellija ja MTÜ Tartu Motokrossiklubi (reg. kood 80026717, aadress Turu tn 47, Tartu linn, edaspidi Teenusepakkuja) vahel. Kasutades antud internetilehekülge, nõustute Te käesolevate Tingimustega, mis puudutavad ka kõiki tellimusi, mis on teostatud käesoleva internetilehe kaudu või sellega seoses.

MTÜ Tartu Motokrossiklubi poolt teenuste kirjeldused ei ole käsitletavad lepinguna ning ei allu käesolevatele Tingimustele.

Tellija kinnitab, et on lugenud ning nõustub ka ohutusinfoga https://langemotokeskus.com/ohutusinfo

HINNAINFO

Hinnad kodulehel sisaldavad käibemaksu. Broneeringusüsteemi valuuta on euro.

Broneeringusüsteemis olevate teenuste eest on võimalik tasuda pangaülekandega Maksekeskus AS vahendusel.


Teenusepakkuja jätab endale täieliku õiguse muuta hinnakirja oma äranägemise järgi ning ette teatamata kõigil juhtudel, välja arvatud nendel juhtudel, kus tellimus on kinnitatud kuid veel täitmata.

Tellimuse maksumus tasutakse ettemaksuna pangalingi vahendusel.

MTÜ Tartu Motokrossiklubi on isikuandmete vastutav töötleja.

TAGASTAMISÕIGUS

1. Kliendil on õigus lepingust taganeda 14 kalendripäeva jooksul.

2. Lepingust taganemiseks esitab Klient Tagastamisavalduse. Tagastamisavaldust on Kliendil võimalik esitada saates see Müüja e-posti aadressile: info@langemotokeskus.com.

3. Juhul, kui Klient on lepingust taganenud, tagastab Müüja Kliendile tellimuse maksumuse koos 14 päeva jooksul taganemisavalduse esitamisest. Tagasimaksed tehakse Kliendile samale arvelduskontole, kust laekus tellimuse eest laekus.

TURVALISUS

Broneerimissüsteem kasutab kõiki mõistlikke võimalusi vältimaks igasuguseid turvalisust puudutavaid seaduserikkumisi, sh Teie poolt edastatud krediitkaartide informatsiooni. Samuti kasutab veebipood kõiki mõistlikke võimalusi tagamaks, et iga veebipoe tarnija/alltöövõtja või partner tagab samuti tema käsutuses olevate andmete konfidentsiaalsuse. Te olete ainuisikuliselt vastutav oma kasutajanimede ja salasõnade turvalisuse ja kasutamise eest, mis on vajalikud juurdepääsuks teenuse või ükskõik millise selle osa kasutamiseks. Iga Teie parooli kasutamist tõlgendatakse kui Teie poolt sisestatut ning Te olete vastutav kõigi selle parooli alt tehtavate tegevuste eest.

TEENUSTE KÄTTESAADAVUS

Kui klient on broneerinud kardisõidu välirajal ning sajab vihma või esineb muu ilmastikuolukord, mis võib takistada kardisõitu välirajal, siis võimaluse korral toimub sõit siserajal. Vastasel juhul antakse Tellijale samaväärses summas kinkekaart.

MUUD TINGIMUSED

Mitte miski nendes Tingimustes ei anna ühelegi kolmandale osapoolele mingit kasu või õigust rakendada käesoleva Lepingu tingimusi. Käesolevad Tingimused moodustavad täieliku lepingu Teie ja veebipoe vahel ning asendavad igasuguseid suulisi või kirjalikke kokkuleppeid või teisi avaldusi. Veebipood jätab endale õiguse oma äranägemise järgi ja igal ajal lisada või muuta käesolevaid Tingimusi ilma ette teatamata (see ei kehti kinnitatud tellimustele, mis on veel täitmata). Käesolevad Tingimused alluvad Eesti Vabariigi seadustele ning on Eesti Vabariigi kohtusüsteemi pädevuses. Te peate olema kindel, et enne broneeringu tegemist olete käesolevad Tingimused läbi lugenud ning nendest täielikult aru saanud.

Kui Teil on küsimusi, siis palun võtke meiega ühendust e-posti aadressil info@langemotokeskus.com.