Kandideeri klienditeenidajaks või kardiinstruktoriks! (16.01.2020)

Tähelepanu! Kuna helistajaid/kirjutajaid, kes kandideerimiskuupäeva maha on maganud, on tänaseks juba mitmeid, siis otsustasime pikendada kandideerimise aega, et anda kõigile soovijatele võimalus end töökonkursil proovile panna! 🙂 NB! Kandideerima on oodatud ka kõik need, kes soovivad tööle tulla osalise koormusega!